NASZE PORTFOLIO

Zarządzanie informacją kluczem do efektywności zawodowej

Realizator: Leader School

Program: ZPORR 2.1

Okres realizacji: I’06 – XII’06

W projekcie uwzględniającym szkolenia dla osób pracujących z terenu woj. łódzkiego firma HRP odpowiadała za pozyskanie finansowania oraz za sprawozdawczość.

System SITA

Realizator: Leader School

Program: ZPORR 2.1

Okres realizacji: I’06 – I’07

W projekcie uwzględniającym szkolenia językowe dla osób pracujących z terenu woj. łódzkiego firma HRP odpowiadała za pozyskanie finansowania oraz za sprawozdawczość.

English works - praca bez barier

Realizator: Syllabus

Program: ZPORR 2.1

Okres realizacji: I’06 – III’08

W projekcie uwzględniającym szkolenia językowe dla osób dorosłych firma HRP odpowiadała za pozyskanie finansowania oraz za sprawozdawczość projektu

Akademia doradców klienta branży IT

Realizator: GSI-SI Group

Program: ZPORR 2.1

Okres realizacji: I’06 – III’07

W projekcie uwzględniającym szkolenia dla pracowników branży IT firma HRP odpowiadała za pozyskanie finansowania oraz za sprawozdawczość.

eConsultant

Realizator: HRP

Program: SPO RZL 1.1

Okres realizacji: I’06 – VIII’06

Wartość projektu: 78 243,20 zł

Projekt zakładał doradztwo dla instytucji rynku pracy z zakresu aplikowania o środki w ramach EFS.

Rozwijanie kompetencji językowych w firmie Elbis Sp. z o.o.

Realizator: Syllabus

Program: SPO RZL 2.3a

Okres realizacji: X’05 – VI’07

W projekcie uwzględniającym szkolenia językowe dla pracowników spółki Elbis firma HRP odpowiadała za pozyskanie finansowania oraz za sprawozdawczość projektu.

Język angielski - Europa bez barier

Realizator: Syllabus

Program: ZPORR 2.1

Okres realizacji: VIII’05 – VI’06

W projekcie uwzględniającym szkolenia językowe dla osób dorosłych firma HRP odpowiadała za pozyskanie finansowania oraz za sprawozdawczość projektu.

Będę Administratorem Sieci komputerowej

Realizator: Centrum Komputerowe ZETO

Program: ZPORR 2.1

Okres realizacji: III’05 – VI’06

W projekcie uwzględniającym szkolenia z zakresu administrowania sieciami Microsoft firma HRP odpowiadała za pozyskanie finansowania oraz za sprawozdawczość projektu.

Koncepcja Kariery – krok po kroku

Realizator: Centrum Komputerowe ZETO, HRP

Program: SPO RZL 1.2

Okres realizacji: III’05 – IV’05

Wartość projektu: 143 944,92 zł

Projekt zakładał stworzenie interaktywnego poradnika dla osób młodych z zakresu poruszania się po rynku pracy, w tym filmów wyprodukowanych przy udziale TVP3 i ich dystrybucję w liczbie 16 000 sztuk wśród PUP z terenu woj. łódzkiego