Realizator: GSI-SI Group

Program: ZPORR 2.1

Okres realizacji: I’06 – III’07

OPIS PROJEKTU

Projekt zakładał stworzenie interaktywnego poradnika dla osób młodych z zakresu poruszania się po rynku pracy, w tym filmów wyprodukowanych przy udziale TVP3 i ich dystrybucję w liczbie 16 000 sztuk wśród PUP z terenu woj. łódzkiego.