Realizator: Centrum Komputerowe ZETO, HRP

Program: SPO RZL 1.2

Okres realizacji: III’05 – IV’05

Wartość projektu: 143 944,92 zł

OPIS PROJEKTU

Projekt zakładał stworzenie interaktywnego poradnika dla osób młodych z zakresu poruszania się po rynku pracy, w tym filmów wyprodukowanych przy udziale TVP3 i ich dystrybucję w liczbie 16 000 sztuk wśród PUP z terenu woj. łódzkiego.