Realizator: Leader School Piotrków Trybunalski

Program: SPO RZL 1.6

Okres realizacji: XI’06 – X’07

OPIS PROJEKTU

W projekcie uwzględniającym szkolenia aktywizujące dla kobiet z terenu pow. piotrkowskiego firma HRP odpowiadała za pozyskanie finansowania oraz za sprawozdawczość.