Realizator: NT Group Systemy Informatyczne

Program: POKL 8.1.1

Okres realizacji: X’08 – V’10

OPIS PROJEKTU

W projekcie uwzględniającym szkolenia dla osób z terenu woj. łódzkiego z zakresu administrowania systemami IT firma HRP odpowiadała za pozyskanie finansowania oraz za zarządzanie projektem.