Realizator: Oxford Centre II

Program: POKL 6.1.1

Okres realizacji: VII’08 – VIII’09

OPIS PROJEKTU

W projekcie uwzględniającym szkolenia aktywizujące dla 200 osób pozostających bez zatrudnienia z terenu woj. łódzkiego firma HRP odpowiadała za pozyskanie finansowania oraz za sprawozdawczość.