Realizator: ALFA Kancelaria Podatkowa, Biuro Rachunkowe

Program: ZPORR 2.1

Okres realizacji: V’06 – XI’06

OPIS PROJEKTU

W projekcie uwzględniającym podwyższanie kompetencji osób dorosłych z zakresu obsługi programu Płatnik firma HRP odpowiadała za pozyskanie finansowania i sprawozdawczość.