Realizator: ALT Systemy Informatyczne, HRP

Program: SPO RZL 1.6

Okres realizacji: V’06 – III’08

Wartość projektu: 862 548,46 zł

OPIS PROJEKTU

Projekt zakładał aktywizację zawodową 120 kobiet 30+ z terenu woj. łódzkiego. HRP odpowiadało w projekcie za realizację szkoleń miękkich oraz doradztwa zawodowego.