Realizator: ALFA, HRP

Program: SPO RZL 1.1

Okres realizacji: IX’06 – II’07

Wartość projektu: 84 050,85 zł

OPIS PROJEKTU

Projekt zakładał rozwój kwalifikacji kadr instytucji rynku pracy w zakresie zarządzania projektami EFS. HRP odpowiadało w projekcie za szkolenia z zakresu zarządzania, dokumentacji, ewaluacji.