Realizator: Oxford Centre II

Program: SPO RZL 1.6

Okres realizacji: XI’06 – III’08

OPIS PROJEKTU

W projekcie uwzględniającym szkolenia aktywizujące dla kobiet pozostających bez zatrudnienia z terenu woj. łódzkiego firma HRP odpowiadała za pozyskanie finansowania oraz za sprawozdawczość.