Realizator: ALFA Kancelaria Podatkowa, Biuro Rachunkowe

Program: SPO RZL 2.3

Okres realizacji: I’07 – VII’07

OPIS PROJEKTU

W projekcie uwzględniającym podwyższanie kompetencji osób dorosłych z zakresu windykacji należności firma HRP odpowiadała za pozyskanie finansowania i sprawozdawczość.