Powrót mamy do pracy

Od grudnia 2016r. realizujemy projekt „Powrót mamy do pracy”, w ramach którego refundujemy przez rok wynagrodzenie mam wracających do pracy po urlopach rodzicielskich.

Strona www: twojaniania.eu