POZYSKIWANIE DOFINANSOWANIA

Pozyskiwanie dofinansowania

W HRP Group od ponad 13 lat wspieramy naszych Klientów w pozyskiwaniu finansowania na działania rozwojowe, zarówno w obszarze zasobów ludzkich, infrastruktury jak i R&D.

Posiadamy doświadczenie w aplikowaniu o środki krajowe (m.in. KFS, FIO, PFRON), unijne (m.in. ZPORR, SPORZL, POKL, POIG, RPO, POIG), a także fundusze od innych grantodawców (m.in. fundusze norweskie, szwajcarskie).

Pracujemy w oparciu o success fee, uzależniając nasze wynagrodzenie od efektów naszej pracy.