PRZEPIS NA MENEDŻERA

AKTUALNOŚCI:

Szanowni Państwo,

dokumentacja formalna dotycząca realizacji projektu wciąż nie jest zatwierdzona przez Instytucję Zarządzającą w związku z czym nie możemy podać jeszcze szczegółów. Gdy tylko zaakceptowany zostanie regulamin, bezzwłocznie zamieścimy go na stronie projektu.

Od początku marca PAPR umożliwił rejestrację przedsiębiorstwa w bazie, z której pobieramy dane do kontaktu do przedsiębiorstw zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania. Rejestracja w tej bazie nie jest różnoznaczna z zaaplikowaniem. Gdy uruchomiona zostanie platforma dedykowana dla naszego projektu wówczas będziemy się kontaktować z zarejestrowanymi instytucjami. Więcej informacji znaleźć można tu: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-msp.

Nabór do projekty Przepis na menedżera powinien ruszyć w na przełomie marca i kwietnia.

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.