Anna Ornaf

Z wykształcenia magister Międzynarodowych Stosunków Politycznych. Ukończyła kurs z wiedzy na temat BHP. Od lat zajmująca się zagadnieniami związanymi z funduszami unijnymi a także bezpośrednio zaangażowana we współpracę z organizacjami pozarządowymi pozyskującymi środki unijny na realizację swoich działań.

W HRP odpowiedzialna za projekty związane z mieszkańcami m. Łodzi min. w partnerstwie z Miastem Łódź.

Na co dzień aktywnie uprawiająca sport jakim jest opieka nad dzieckiem.