Izabela Purtak-Andrysiak

W HRP zajmuje się nadzorem prac w obszarze logistyki i organizacji działań szkoleniowych i z zakresu HR. Bezpośrednio współpracuje z kilkuosobowym zespołem, którego pracę koordynuje. Specjalizuje się w budowaniu harmonogramów rzeczowo – finansowych i nadzoruje postępy ich realizacji. Kontaktuje się bezpośrednio z klientami i dostawcami, negocjując wartości kontraktów i warunki współpracy. Myśli i pracuje projektowo, koncentrując się na efektywności realizacyjnej i kosztowej. Korzysta z narzędzi zarządzania projektami, koordynując realizację zarówno projektów HR w formie tradycyjnej, jak i e-learningowej. Biegle porusza się w obszarze metodyk IPMA. Współpracuje z  zespołami roboczymi w całej organizacji – od struktury zarządczej,  działu graficznego, poprzez dział nagrań i realizacji video, dział obsługi formalnej aż do ścisłej współpracy z zespołem trenerskim.