Konrad Jaszczyński

MENEDŻER, DORADCA ORAZ TRENER Z 13 LETNIM STAŻEM, COACH

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie wdrażania strategicznych projektów rozwojowych w organizacjach. Jest członkiem rady łódzkiej grupy regionalnej IPMA, zaś jego kwalifikacje w obszarze zarządzania projektami potwierdzają certyfikaty IPMA na poziomie C oraz  Prince2. Posiada również doświadczenie trenerskie w obszarze metodyk zarządzania projektami (IPMA, PMI), w szczególności zarządzania finansami oraz kontraktami i roszczeniami. W swojej pracy, ze względu na psychologiczne wykształcenie,  uwzględnia nie tylko perspektywę organizacji i podejście procesowe, lecz również punkt widzenia jednostki oraz aspekt relacyjny. W obszarze jego zainteresowań znajduje się grywalizacja procesów rozwojowych. Od 2004 roku jest związany z tematyką wykorzystania środków UE na wdrażanie biznesowych projektów rozwojowych. W HRP jako Prezes Zarządu odpowiada za relacje z kluczowymi klientami, nadzór nad portfelem realizowanych projektów, a także koordynowanie prac w ramach strategii rozwoju organizacji.

W czasie wolnym trenuje Aikido i wyczynowo jeździ na rowerze.